Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46872
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження міграції радіонуклідів в грунті
Authors Абдулхалік, Б.
Keywords радіонукліди
радионуклиды
radionuclides
міграція
миграция
migration
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46872
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Абдулхалік, Б. Дослідження міграції радіонуклідів в грунті [Текст] / Б. Абдулхалік; наук. кер. О.Б. Шандиба // Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 17-20 травня 2016 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 111-112.
Abstract Рельєф місцевості значною мірою впливає на горизонтальне переміщення радіонуклідів з талими та дощовими водами та наступним їх нагромадженням у низинах. Механічна глибока оранка ґрунтів також призводить до прискореного переміщення радіонуклідів у підкореневу глибину зі зниженням рівня активної міграції в екосистемах. Тривале збереження радіонуклідів у прикореневій глибині, на необроблюваних землях (луки, лісова підстилка), включення в ґрунтовий метаболізм ведуть до їх акумуляції в травах, листі, з наступним кількаразовим повторним включенням (через гниття осадів) у ґрунтові процеси. Так, при максимальному нагромадженні радіонуклідів на глибині 5 - 10 см (до 135 Бк/кг для 90Sr й 158 Бк/кг для 137Cs) радіоактивність наземних залишків становить 149 й 244 Бк/кг відповідно. Радіоактивність верхніх шарів ґрунтів при цьому незначна, порядку 20 - 30 Бк/кг.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
3
Italy Italy
2
Netherlands Netherlands
373
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
161
United Kingdom United Kingdom
1488
United States United States
187
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
2
Egypt Egypt
1
Germany Germany
3
Pakistan Pakistan
1
Ukraine Ukraine
160
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
186
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Abdulhalik.pdf 926,93 kB Adobe PDF 356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.