Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46886
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Можливості гендерного аудиту як методу впровадження гендерної рівності у ВНЗ педагогічного профілю
Authors Зеленська, А.Б.
Луценко, О.А.
Keywords гендерна рівність
гендерное равенство
gender equality
демократичне суспільство
демократическое общество
democratic society
вищий навчальний заклад
высшее учебное заведение
higher educational institution
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46886
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Зеленська, А.Б. Можливості гендерного аудиту як методу впровадження гендерної рівності у ВНЗ педагогічного профілю [Текст] / А.Б. Зеленська, О.А. Луценко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А.М. Костенко. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 190-194.
Abstract Актуальність звернення до гендерної проблематики в умовах реформування вищої освіти в Україні визначається законодавчим закріпленням необхідності зміни гендерних пріоритетів у сучасному житті, науковим обґрунтуванням та отриманням позитивного педагогічного досвіду щодо впровадження принципу гендерної рівності в підготовку майбутніх фахівців та виховання молодого покоління в цілому. Урахування гендерного виміру є необхідною умовою для побудови демократичного суспільства, яке ґрунтується на визнанні пріоритетності прав людини.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
113
United Kingdom United Kingdom
782
United States United States
261
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
6
Indonesia Indonesia
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
113
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
132
Unknown Country Unknown Country
2
Venezuela Venezuela
2

Files

File Size Format Downloads
Zelenska.pdf 2,14 MB Adobe PDF 264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.