Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46907
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Гендер у комунікативному просторі вищого навчального закладу
Authors Ситникова, Ю.В.
Keywords гендерна рівність
гендерное равенство
gender equality
вищий навчальний заклад
высшее учебное заведение
higher education institution
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46907
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Ситникова, Ю.В. Гендер у комунікативному просторі вищого навчального закладу [Текст] / Ю.В. Ситникова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А.М. Костенко. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 198-202.
Abstract Сьогоденна тенденція, спрямована на загальне переформатовування суспільних відносин, перегляд його патріархальних настанов та зміни їх на егалітарні, зумовлює постійний науковий та громадський інтерес до гендерної проблематики. Такі зміни у суспільному житті відбуваються неоднорідно, результати неоднозначні та зустрічають труднощі на своєму шляху. В чому полягає причина і як можна їх уникнути, або зменшити негативний вплив на молоду особистість? Розглянемо деякі шляхи та можливості їх вирішення в процесі формування гендерно-сприятливого, або гендерного-свідомого, комутативного простору в вищому навчальному закладі.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Ukraine Ukraine
1484
United Kingdom United Kingdom
990
United States United States
331
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
3
Finland Finland
2825
Germany Germany
3
Jamaica Jamaica
1
Papua New Guinea Papua New Guinea
1
Paraguay Paraguay
1
Ukraine Ukraine
1485
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Sytnykova.pdf 2,05 MB Adobe PDF 4323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.