Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4696
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вимушена та спонтанна магнітна динаміка систем одновісних наночастинок
Authors Denysov, Stanislav Ivanovych  
Denysova, Olena Stanislavivna
Liutyi, Taras Volodymyrovych  
Poliakov, Oleksandr Yuriiovych
Keywords феромагнітна наночастинка
циркулярно-поляризоване магнітне поле
перемикання намагніченості
Type Technical Report
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4696
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Вимушена та спонтанна магнітна динаміка систем одновісних наночастинок : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. С.І. Денисов. - Суми : СумДУ, 2009. - 33 с.
Abstract Об`єктом дослідження даної роботи виступає ансамбль феромагнітних однодоменних сферичних одновісних частинок, що збуджується магнітним по- лем, циркулярно-поляризованим у площині, перпендикулярної до осі легкого намагнічування. Намагніченість, або магнітний момент, кожної такої частинки постійний за модулем, і під дією зовнішнього поля змінює лише орієнтацію в просторі. Метою дослідження є знаходження оптимальних характеристик для пере- микання намагніченості наночастинки. Для досягнення поставленої мети були вирішені такі основні завдання. 1) Був проведений аналіз рівняння ландау-Ліфшиця та знаходження критерію ста- більності вимушеної прецесії магнітного моменту. 2) Був створений і реалізов- ний алгоритм чисельного моделювання динаміки магнітного моменту та знайде- ний критерій існування різних типів вимушеної прецесії магнітного моменту. 3) Був проведений чисельний пошук часу переорієнтації магнітного моменту, в за- лежності від параметрів зовнішніх полів та характеру їх дії. Метод дослідження. Дослідження проводилися методом чисельного мо- делювання динаміки намагніченості частинки в зовнішнім полі, ґрунтуючись на рівнянні Ландау Ліфшица. Актуальність теми дослідження обумовлена великими перспективами за- стосування феромагнітних наночастинок у сучасних технологіях запису й збе- рігання інформації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4696
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
5
Czech Republic Czech Republic
2
Ecuador Ecuador
1
France France
1
Germany Germany
480
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
8
Romania Romania
1
Russia Russia
19
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
4018
United Kingdom United Kingdom
5
United States United States
41
Unknown Country Unknown Country
92

Downloads

China China
7
Germany Germany
480
Ukraine Ukraine
4040
Unknown Country Unknown Country
278

Files

File Size Format Downloads
6.pdf 2,06 MB Adobe PDF 4805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.