Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4696
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вимушена та спонтанна магнітна динаміка систем одновісних наночастинок
Authors Denysov, Stanislav Ivanovych  
Denysova, Olena Stanislavivna
Liutyi, Taras Volodymyrovych  
Poliakov, Oleksandr Yuriiovych
Keywords феромагнітна наночастинка
циркулярно-поляризоване магнітне поле
перемикання намагніченості
Type Technical Report
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4696
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Вимушена та спонтанна магнітна динаміка систем одновісних наночастинок : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. С.І. Денисов. - Суми : СумДУ, 2009. - 33 с.
Abstract Об`єктом дослідження даної роботи виступає ансамбль феромагнітних однодоменних сферичних одновісних частинок, що збуджується магнітним по- лем, циркулярно-поляризованим у площині, перпендикулярної до осі легкого намагнічування. Намагніченість, або магнітний момент, кожної такої частинки постійний за модулем, і під дією зовнішнього поля змінює лише орієнтацію в просторі. Метою дослідження є знаходження оптимальних характеристик для пере- микання намагніченості наночастинки. Для досягнення поставленої мети були вирішені такі основні завдання. 1) Був проведений аналіз рівняння ландау-Ліфшиця та знаходження критерію ста- більності вимушеної прецесії магнітного моменту. 2) Був створений і реалізов- ний алгоритм чисельного моделювання динаміки магнітного моменту та знайде- ний критерій існування різних типів вимушеної прецесії магнітного моменту. 3) Був проведений чисельний пошук часу переорієнтації магнітного моменту, в за- лежності від параметрів зовнішніх полів та характеру їх дії. Метод дослідження. Дослідження проводилися методом чисельного мо- делювання динаміки намагніченості частинки в зовнішнім полі, ґрунтуючись на рівнянні Ландау Ліфшица. Актуальність теми дослідження обумовлена великими перспективами за- стосування феромагнітних наночастинок у сучасних технологіях запису й збе- рігання інформації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4696
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
5
Czechia Czechia
2
Ecuador Ecuador
1
France France
1
Germany Germany
480
Greece Greece
139419
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
23242
Romania Romania
1
Russia Russia
19
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
7330
United Kingdom United Kingdom
92946
United States United States
15292
Unknown Country Unknown Country
92

Downloads

China China
7
France France
15290
Germany Germany
480
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
15311
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
278

Files

File Size Format Downloads
6.pdf 2,06 MB Adobe PDF 31368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.