Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46971
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості демографічного напряму державної політики України в контексті забезпечення її демографічної безпеки
Authors Яблонько, О.О.
Keywords демографічна безпека
демографическая безопасность
demographic security
демографічна політика
демографическая политика
population policy
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46971
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Яблонько, О.О. Особливості демографічного напряму державної політики України в контексті забезпечення її демографічної безпеки [Текст] / О.О. Яблонько; наук. кер. О.В. Калініченко // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 371-374.
Abstract Одним із найважливіших показників розвитку національної економіки будь- якої країни є пристосована сучасним викликам та впорядкована державна демографічна політика. Адже, саме демографічна ситуація в країні є відображенням соціально-економічного добробуту населення під впливом як минулих, так і сучасних суспільних процесів та явищ. Для України характерними є негативні демографічні тенденції такі як: депопуляція населення, скорочення тривалості життя, високий рівень дитячої смертності, погіршення стану здоров’я населення та інші. Такі негативні демографічні показники впливають на стан національної безпеки України загалом, що вимагає формування дієвої державної політики у демографічному напрямі.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
3
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1380
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
429
United Kingdom United Kingdom
5516
United States United States
920
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
Ecuador Ecuador
1
France France
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
428
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
461
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Yablonko_demohrafichna_bezpeka.pdf 1,01 MB Adobe PDF 919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.