Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47012
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комп'ютерне моделювання та дослідження напружено-деформованого стану робочих коліс відцентрового компресора
Authors Кириленко, В.В.
Savchenko, Yevhen Mykolaiovych  
Keywords комп'ютерне моделювання
компьютерное моделирование
computer simulation
дослідження
исследование
research
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47012
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кириленко, В.В. Комп'ютерне моделювання та дослідження напружено-деформованого стану робочих коліс відцентрового компресора [Текст] / В.В. Кириленко, Є.М. Савченко// Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 136.
Abstract Відцентрові компресори (ВК) різних типів широко використовуються в хімічній, нафтовій, газовій та інших галузях промисловості. Характерними конструктивними особливостями робочих коліс (РК) компресора є просторовість форми всіх його елементів і наявність зон різкої зміни форми в місцях переходу від лопатки до диска, тобто конструктивних концентраторів напружень. Поломка РК під час роботи машини призводить до повного виходу з ладу всієї машини. До поломки робочих коліс можуть призводити вимушені коливання в проточних частинах ВК.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Peru Peru
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
159
United Kingdom United Kingdom
1467
United States United States
551
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
China China
2
Germany Germany
3
Hungary Hungary
1
Ukraine Ukraine
1466
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kyrylenko_kompiuterne_modeliuvannia.pdf 419,66 kB Adobe PDF 1478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.