Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47133
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження товарної і географічної структури експортної діяльності України та Болгарії
Authors Герасимчук, В.Г.
Keywords зовнішня торгівля
внешняя торговля
international trade
експорт товарів
экспорт товаров
export of goods
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47133
Publisher Ткачов О.О.
License
Citation Герасимчук, В.Г. Дослідження товарної і географічної структури експортної діяльності України та Болгарії [Текст] / В.Г. Герасимчук // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня - 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми: Ткачов О.О., 2016. – С. 54-55.
Abstract У рейтингу країн за показником ВВП (ПКС) Україна з $339 млрд займає 49-е місце серед 190 країн (2015р.), Болгарія – 76-е місце ($137 млрд). За показником ВВП (ПКС) на душу населення Україна знаходиться на 115-му місці ($7 519), Болгарія – на 62-му ($19 097). Україна експортує продукції на $38,1 млрд (2015 р.), Болгарія – на $24,3 млрд. Основні товари експорту України: аграрна продукція, недорогоцінні метали, машини і устаткування, Болгарії: сировина, матеріали і енергетичні ресурси.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
28
France France
1
Germany Germany
2
Mexico Mexico
1
Russia Russia
2
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
570
United Kingdom United Kingdom
3720
United States United States
1241
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

Argentina Argentina
1
China China
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
418
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
571
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Herasymchuk_international_trade.pdf 346,43 kB Adobe PDF 997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.