Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47251
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Гендерний підхід у навчанні російської мови як іноземної
Authors Bidenko, Larysa Valentynivna  
Keywords гендерний підхід
гендерный подход
gender approach
изучение иностранного языка
вивчення іноземної мови
learning foreign language
російська мова як іноземна
русский язык как иностранный
Russian as a foreign language
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47251
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Біденко, Л.В. Гендерний підхід у навчанні російської мови як іноземної [Текст] / Л.В. Біденко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А.М. Костенко. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 111-113.
Abstract У сучасній методиці викладання української (російської) мови як іноземної великого значення набуває особистісно-орієнтований підхід, який передбачає врахування індивідуальних особливостей студентів, що веде за собою пошук нових форм та методів навчання. Між тим, індивідуалізація навчання передбачає упровадження гендерного підходу, який визначається науковцями як розширення життєвого простору для розвитку індивідуальних здібностей і задатків молодої людини шляхом збереження рівності в їхніх правах і можливостях, а також у розробленні такої стратегії навчання, яка орієнтувала б на розвиток самобутності суб’єкта, на забезпечення атмосфери позитивної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, на впровадження творчого підходу, на створення умов для самореалізації молодої людини [1, с.32].
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
2
Greece Greece
3247
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
543
Romania Romania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
246
United Kingdom United Kingdom
2164
United States United States
271
Unknown Country Unknown Country
13
Venezuela Venezuela
1

Downloads

China China
245
Germany Germany
3
India India
1
Malaysia Malaysia
1
Moldova Moldova
1
Russia Russia
544
Ukraine Ukraine
220
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
247
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Bidenko.pdf 1,55 MB Adobe PDF 1269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.