Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47253
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Асоціація між поліморфізмом гена ESR1 і естрадіолом у жінок з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу
Authors Бутова, Т.С.
Keywords естрадіол
эстрадиол
estradiol
естроген
эстроген
estrogen
цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47253
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бутова, Т.С. Асоціація між поліморфізмом гена ESR1 і естрадіолом у жінок з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу [Текст] / Т.С. Бутова; наук. кер. Л.В. Журавльова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 37.
Abstract Мета дослідження. Визначити зв'язок між рівнем естрадіолу і поліморфізмом гена рецептора естрогена ESR1 у жінок в постменопаузі з артеріальною гіпертензією (АГ) та цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Матеріали та методи дослідження. У дослідження включені 137 жінок Харківської області: 30 пацієнток із ЦД 2типу (1 група), 34 – із АГ 2-3 ступеня (2 група), 42 – із ЦД 2 типу і АГ 2-3 ступеня (3 група) та 31 здоровий донор (група контролю). Сироваткові рівні естрадіолу оцінювали за допомогою ELISA. Геномну ДНК вилучали фенольнохлороформною екстракцією, ампліфікацію поліморфної ділянки гена проводили за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Greece Greece
1654
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Ukraine Ukraine
171
United Kingdom United Kingdom
1102
United States United States
362
Unknown Country Unknown Country
5

Downloads

China China
172
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
136
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Bytova_Estradiol.pdf 626,1 kB Adobe PDF 318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.