Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47256
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Робота з відеоматеріалами на уроках іноземної мови
Authors Baranova, Svitlana Volodymyrivna  
Станіславова, Г.С.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9425-9774
Keywords обучение иностранным языкам
навчання іноземним мовам
teaching foreign languages
видеоматериалы
відеоматеріали
videomaterials
методи навчання
методы обучения
learning methods
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47256
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Баранова, С.В. Робота з відеоматеріалами на уроках іноземної мови [Текст] / С.В. Баранова, Г.С. Станіславова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А.М. Костенко. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 10-12.
Abstract Основною метою навчання іноземної мови є формування комунікативної компетенції, що є досить важким завданням, не знаходячись в країні, мова якої вивчається. Для грамотного іншомовного спілкування необхідно мати знання про фонетичні особливості іноземної мови та граматичні правила, постійно поповнювати свій лексичний запас, мати уявлення про культуру та традиції і, безсумнівно, розвивати навички говоріння. Тому важливим завданням викладача є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи, прийоми роботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти)та матеріали, в т.ч. відеоматеріали.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
34589754
France France
1
Germany Germany
2
Greece Greece
7428
Ireland Ireland
42850
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
2207661
United Kingdom United Kingdom
369907
United States United States
20816465
Unknown Country Unknown Country
737200

Downloads

Argentina Argentina
1
China China
20816465
Finland Finland
1
France France
38
Germany Germany
3
India India
14855
Japan Japan
863
Lithuania Lithuania
1
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
37
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
20816465
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
34589754
Unknown Country Unknown Country
79

Files

File Size Format Downloads
Baranova.pdf 1,55 MB Adobe PDF 76238565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.