Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47406
Title: Структура стаціонарних хворих чорнобильського контингенту кардіологічного профілю
Authors: Laba, Viktor Vasylovych
Побивайло, А.С.
Keywords: атеросклероз
atherosclerosis
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
coronary heart disease
гіпертонічна хвороба
гипертоническая болезнь
hypertensive disease
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Лаба, В.В. Структура стаціонарних хворих чорнобильського контингенту кардіологічного профілю [Текст] / В.В. Лаба, А.С. Побивайло // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 62-63.
Abstract: Атеросклероз, ішемічна хвороба серця (ІХС) та гіпертонічна хвороба (ГХ) – це хвороби століття, які домінують у структурі захворюваності і смертності, маючи велике соціальне і клінічне значення. Серед усіх причин смертності від хвороб системи кровообігу (ХСК) до 70% припадає на ІХС. Виходячи з наведеного, та зважаючи на 30-річний післячорнобильський період, а також враховуючи коморбідність патології у осіб старше 50 років, особливо чоловічої статі, являє певний інтерес аналіз госпіталізованих хворих з високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком. Метою дослідження було вивчення структури хворих, що перебували на курації протягом 2015 року, а також аналіз середньої тривалості перебування на ліжку, летальності та ін.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47406
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other11
Canada1
China1
Germany1
France1
United Kingdom1
Italy1
Serbia1
Ukraine3
United States1
Downloads
Other1
China4
Germany3
Thailand1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Laba_Chornobyl.pdf971.14 kBAdobe PDF10Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.