Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47571
Title: Частота генотипів за С677Т та А1298С поліморфізмами гена метилентетрагідрафолатредуктази залежно від індексу маси тіла у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Кучма, Н.Г.
Murenets, Ninel Oleksandrivna
Бутенко, Д.А.
Черток, В.С.
Keywords: неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
дисфункція печінки
дисфункция печени
індекс маси тіла
индекс массы тела
body mass index
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Частота генотипів за С677Т та А1298С поліморфізмами гена метилентетрагідрафолатредуктази залежно від індексу маси тіла у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки [Текст] / В.Ф. Орловський, Н.Г. Кучма, Н.О. Муренець [et al.] // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 83-84.
Abstract: Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) розповсюджена у 50% дорослого населення та є причиною розвитку дисфункції печінки. Поширеність зайвої ваги робить проблему НАЖХП актуальною серед дорослого населення. Більшість пацієнтів із НАЖХП мають зайву вагу і ожиріння, що підвищує ризик розвитку атеросклерозу та цукрового діабету 2-го типу. Широко вивчаються поліморфізми генів, асоціація яких тісно пов’язана з прогресуванням хвороб печінки і ожиріння. Існують дані, що ген метилентетрагідрафолатредуктаза (МТГФР) впливає на розвиток та прогресування НАЖХП. Метою нашої роботи було: дослідити залежність індексу маси тіла (ІМТ) від С677Т та А1298С поліморфізмів гена МТГФР у пацієнтів із НАЖХП.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47571
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other6
Canada1
China1
Germany3
France2
India1
Italy1
Mexico1
Turkey1
Ukraine8
United States2
Downloads
Other2
China3
Germany3
France1
Iran1
Italy1
Ukraine7
United States1
Venezuela1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Orlovskuy_Body mass index.pdf1.02 MBAdobe PDF20Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.