Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47661
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кінетика термічної деструкції вуглеволокнистих композицій
Authors Миронюк, О.В.
Придатко, А.В.
Свідерський, В.А.
Keywords термічна деструкція
термическая деструкция
thermal destruction
кінетика
кинетика
kinetics
фенолформальдегідні полімери
фенолформальдегидные полимеры
phenol-formaldehyde polymers
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47661
Publisher Сумський державний університет
Citation Миронюк, О.В. Кінетика термічної деструкції вуглеволокнистих композицій [Текст] / О.В. Миронюк, А.В. Придатко, В.А. Свідерський // Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 17-20 травня 2016 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 234.
Abstract Полімерні композиції наповнені вуглецевим волокном знайшли широке застосування в промисловості та техніці спеціального призначення завдяки високій міцності таких матеріалів та значній термостійкості. Особливе місце в ряді таких композицій займають матеріали на основі фенол-формальдегідних полімерів, які при дії високих температур здатні до карбонізації з утворенням графітоподібних структур [1]. Це надає актуальності розробці методів оцінки кінетики термічної детсрукції згаданих композитів. Для досліджень обрано систему на основі фенолформальдегідної смоли резольного типу марки СФ-340А та вуглецеве волокно марки Карболон-22.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Israel Israel
1
Ukraine Ukraine
8
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
11
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
3
United States United States
6
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Myroniuk_Prydatko_Sviderskyj.pdf 697,47 kB Adobe PDF 18

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.