Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47783
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державне регулювання ринку екологічних інновацій в сучасних умовах реформування економіки
Authors Чечель, А.О.
Тарасенко, Д.Л.
Keywords екологічна політика
экологическая политика
environmental policy
екологічні інновації
экологические инновации
environmental innovations
природоохоронна діяльність
природоохранная деятельность
environmental activities
підприємство-виробник
предприятие-производитель
enterprise-manufacturer
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
державне управління
государственное управление
public administration
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47783
Publisher Ткачов О.О.
License
Citation Чечель, А.О. Державне регулювання ринку екологічних інновацій в сучасних умовах реформування економіки [Текст] / А.О. Чечель, Д.Л. Тарасенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня - 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми: Ткачов О.О., 2016. – С. 222-223.
Abstract Сучасна позиція України демонструє прагнення активної участі в формуванні та розвитку глобальної системи світового господарства, де особливе місце надається підвищенню конкурентоспроможності країни. Характерна для екологічної політики в Україні централізація державного регулювання є причиною того, що суспільство та держава не поділяють відповідальності за погіршення стану довкілля, скорочення тривалості життя та погіршення здоров’я населення, що заважає формуванню повноцінного ринку екологічних інновацій.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Greece Greece
3741
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
624
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
181
United Kingdom United Kingdom
2493
United States United States
415
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Egypt Egypt
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
180
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Chechel_environmental_policy.pdf 348,97 kB Adobe PDF 192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.