Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47856
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Постнекласична модель цілісної людини
Authors Telizhenko, Liudmyla Viktorivna  
Keywords людина
человек
human
цілісність
целостность
integrity
модель
модель
model
постнекласика
постнеклассика
postnonclassic
любов
любовь
love
Type Monograph
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47856
Publisher ЦГО НАН Украины
License
Citation Теліженко Л. В. Постнекласична модель цілісної людини: монографія / Л. В. Теліженко. - К.: ЦГО НАН України, 2011. - 283 с.
Abstract У монографії з використанням постнекласичної методології аналізується цілісність людини та її онтико-онтологічна природа. Обгрунтовуються два типи цілісності людини, атрибутивний і перехідний, сутність яких визначається гармонійністю зовнішнього і внутрішнього в людині, її онтичної і онтологічної сторін буття. З’ясовуються умови становлення перехідного типу цілісності людини як її виходу на більш високий рівень розвитку. Особлива увага приділяється осмисленню ролі любові, здатної встановлювати єдиний ритм двоскладного буття людини як його єдиний лад, гармонію онтологічного порядку і онтичного, що відкриває принципово новий порядок – вищий. У останньому розділі, який має прикладний характер, показується теоретичне та практичне значення постнекласичної моделі цілісної людини.
В монографии с использованием постнеклассической методологии анализируется целостность человека и его онтико-онтологическая природа. Обосновываются два типа целостности человека, атрибутивный и переходный, сущность которых определяется гармоничностью внешнего и внутреннего в человеке, его онтической и онтологической сторонами бытия. Выясняются условия становления переходного типа целостности человека как его выхода на более высокий уровень развития. Особое внимание уделяется осмыслению роли любви, способной устанавливать единый ритм двусоставного бытия человека как его общий строй, гармонию онтологического порядка и онтического, что открывает принципиально новый порядок - высший. В последнем разделе, который имеет прикладной характер, показывается теоретическое и практическое значение постнеклассической модели целостного человека.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
69
Greece Greece
114166
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5025
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1670713
United Kingdom United Kingdom
20099
United States United States
765654
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

Austria Austria
1
Belarus Belarus
1
Bulgaria Bulgaria
1
Cyprus Cyprus
1
Czechia Czechia
3
Denmark Denmark
1
EU EU
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
397898
France France
2575761
Germany Germany
2575768
Italy Italy
228335
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
2
Montenegro Montenegro
1
Norway Norway
1
Poland Poland
1670706
Romania Romania
1
Russia Russia
50
Slovakia Slovakia
1
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
2575765
Ukraine Ukraine
2575767
United Kingdom United Kingdom
20098
United States United States
228322
Unknown Country Unknown Country
461

Files

File Size Format Downloads
Постнекласична модель цілісної людини.pdf 1,56 MB Adobe PDF 12848949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.