Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47881
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом
Authors Liubchak, Volodymyr Oleksandrovych
Piven, Andrii Hryhorovych
Khomenko, Vladyslav Volodymyrovych
Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych
Чернишенко, С.В.
Воротницький, Ю.І.
Алексєєв, М.О.
Більовський, К.Е.
Герштега, Т.
Григорук, С.С.
Дараган, Т.П.
Золотько, К.Е.
Кахіані, Г.
Кордзадзе, Т.
Косіюк, М.М.
Кухарський, В.М.
Мазарчук, А.Ю.
Новикова, Н.М.
Приходченко, С.Д.
Трофимов, В.
Чернишенко, В.С.
Шавга, Л.
Шенгелія, О.
Keywords інформаційні системи
информационные системы
information systems
управління університетом
управление университетом
university management
система управління
система управления
management system
інтегрована система управління
интегрированная система управления
integrated management system
Type Book
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47881
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом [Текст] : монографія / за ред. С.В. Чернишенка, Ю.І. Воротницького. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 333 с.
Abstract Робота присвячена проблемі побудови систем комп'ютерної підтримки університетського менеджменту. Розглядаються питання проектування інтегральної інформаційної системи управління університетом, що забезпечує автоматизацію основних процесів управління навчальним процесом, персоналом, науковими дослідженнями; узагальнюється на прийнятному для подальшої практичної реалізації рівні досвід розроблення, упровадження та супроводу таких систем. Методологія містить системний опис вимог до інформаційних систем університетського менеджменту та узагальнює досвід кількох груп розробників з європейських країн: Німеччини, Польщі, Білорусі, України, Молдови, Грузії – за результатами проекту INURE (530181-TEMPUS-2012-DE-SMGR «INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES'GROUND») європейської програми TEMPUS.
Работа посвящена проблеме построения систем компьютерной поддержки университетского менеджмента. Рассматриваются вопросы проектирования интегральной информационной системы управления университетом, обеспечивающей автоматизацию основных процессов управления учебным процессом, персоналом, научными исследованиями; обобщается на приемлемом для дальнейшей практической реализации уровне опыт разработки, внедрения и сопровождения таких систем. Методология содержит системное описание требований к информационным системам университетского менеджмента и обобщает опыт нескольких групп разработчиков из европейских стран: Германии, Польши, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии – по результатам проекта INURE (530181-TEMPUS-2012-DE-SMGR «INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’GROUND») европейской программы TEMPUS.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Canada Canada
1
China China
1
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
4
Ireland Ireland
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
719
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
22
Unknown Country Unknown Country
69

Downloads

Brazil Brazil
1
China China
3
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
802
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
45

Files

File Size Format Downloads
integrated_management_system_ukr.pdf 12,31 MB Adobe PDF 858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.