Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48107
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Визначення опорних реакцій та поздовжніх зусиль у стрихнях ферми різними методами
Authors Тесленко, О.С.
Smirnov, Vitalii Oleksandrovych
Mishchenko, Svitlana Oleksiivna
Keywords опорні реакції
опорные реакции
bearing reaction
методи
методы
methods
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48107
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Тесленко, О.С. Визначення опорних реакцій та поздовжніх зусиль у стрихнях ферми різними методами [Текст] / О.С. Тесленко, В.О. Смірнов, С.О. Міщенко // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 173.
Abstract У даній роботі для порівняння виконаний розрахунок ферми різними способами: методом моментної точки, методом силових багатокутників та з використанням числового метода. Отримані реакції опор та поздовжні зусилля в стрижнях в залежності від кута дій сили. Побудовані залежності отриманих результатів та виконаний їх аналіз.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
4226
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
705
Russia Russia
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
309
United Kingdom United Kingdom
2818
United States United States
8431
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
3
Germany Germany
3
Suriname Suriname
1
Ukraine Ukraine
310
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
352
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Teslenko_oporni_reaktsii.pdf 520,21 kB Adobe PDF 672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.