Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48108
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Прогнозування ресурсу металообробних технологічних систем
Authors Мельник, О.В.
Nahornyi, Volodymyr Viacheslavovych  
Savchenko, Yevhen Mykolaiovych
Keywords прогнозування
прогнозирование
prognostication
технологічні системи
технологические системы
technological systems
ресурси
ресурсы
resource
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48108
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мельник, О.В. Прогнозування ресурсу металообробних технологічних систем [Текст] / О.В. Мельник, В.В. Нагорний, Є.М. Савченко // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 167.
Abstract У даній роботі вирішується задача прогнозування ресурсу обробної системи безпосередньо в процесі її роботи в умовах, коли норми, які регламентують ступінь критичності динамічної поведінки для даних систем, відсутні. Завдання вирішується за рахунок того, що прогнозна модель відрізняється від відомих тим, що ресурс, який шукається, включено до її математичної структури і визначається в процесі ідентифікації моделі за результатами моніторингу тренда звуку, що супроводжує роботу обробних систем. Це дозволяє визначати індивідуальний ресурс обробної системи, який відповідає даним технологічним умовам її експлуатації. Для здійснення оперативного контролю динамічної поведінки обробної системи та прогнозування її ресурсу розроблено відповідний алгоритм.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
3
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
144
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
75
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Melnyk_prohnozuvannia.pdf 419,44 kB Adobe PDF 83

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.