Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48167
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Статистичний і динамічний аналізи механічної системи "верстатний пристрій - заготовка"
Authors Курилов, Б.М.
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Keywords верстатний пристрій
станочное устройство
заготовка
workpiece
механічна система
механическая система
mechanical system
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48167
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Курилов, Б.М. Статистичний і динамічний аналізи механічної системи "верстатний пристрій - заготовка" [Текст] / Б.М. Курилов, І.В. Павленко, В.О. Іванов // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-22 квітня 2016 р.: у 2-х ч. / Редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2016. - Ч.1. - С. 165-166.
Abstract При виготовленні деталей у машинобудуванні суттєве значення має технологічна підготовка виробництва та засоби оснащення технологічних процесів виготовлення виробів. Верстатні пристрої (ВП) призначені для точного базування та надійного закріплення заготовок при механічній обробці на металорізальних верстатах та є невід’ємною частиною замкненої технологічної системи «верстат – ВП – різальний інструмент – заготовка». Саме верстатні пристрої значно впливають на випуск конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи задану точність та якість оброблюваних поверхонь, достатню жорсткість технологічної системи, гнучкість виробничого процесу та собівартість кінцевого виробу.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
616
Romania Romania
2
Ukraine Ukraine
273
United Kingdom United Kingdom
1233
United States United States
310
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
1
France France
310
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
272
United Kingdom United Kingdom
1232
United States United States
309
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Kurylov_verstatnyi_prystrii.pdf 636,85 kB Adobe PDF 2134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.