Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48178
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація маркетингу на транскордонних ринках праці
Authors Цибульська, Ю.О.
Keywords ринок праці
рынок труда
labor market
маркетингова інформація
маркетинговая информация
marketing information
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48178
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Цибульська, Ю.О. Організація маркетингу на транскордонних ринках праці [Текст] / Ю.О. Цибульська // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 129-130.
Abstract Розвиток транскордонних ринків праці повинен бути спрямований на забезпечення потреби населення транскордонного ринку праці у вільному працевлаштуванні в межах транскордонного регіону та, як наслідок, зменшення потоків постійної, довготермінової та нелегальної міграції. Транскордонний ринок праці – система суспільних відносин, пов'язана з узгодженням попиту та пропозиції трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту в межах транскордонного регіону. Він є не просто сумою регіональних ринків, а системою, яка базується на їх взаємозв'язку і взаємодоповненні. Головними елементами транскордонного ринку праці є сукупний попит, який відображає загальну потребу економіки регіону в робочій силі і сукупна пропозиція – все економічно активне населення регіону.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
560
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
94
Ukraine Ukraine
79
United Kingdom United Kingdom
373
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Czechia Czechia
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
78
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Tsybulska_rynok_pratsi.pdf 692,26 kB Adobe PDF 83

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.