Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48179
Title: Socio-cultural, socio-economic and technological transformations for sustainable development on local level
Other Titles: Соціально-культурні, соціально-економічні та технологічні трансформації для забезпечення сестейнового розвитку на місцевому рівні
Социально-культурные, социально-экономические и технологические трансформации для обеспечения сестейнового развития на местном уровне
Authors: Melnyk, Leonid Hryhorovych 
Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych
Dehtiarova, Iryna Borysivna
Keywords: Third Industrial Revolution
Fourth Industrial Revolution
socio-cultural transformations
socio-economic transformations
technological transformations
sustainable development
третя промислова революція
четверта промислова революція
соціально- культурні трансформації
соціально-економічні трансформації
технологічні трансформації
сестейновий розвиток
третья промышленная революция
четвертая промышленная революция
социально-культурные трансформации
социально-экономические трансформации
технологические преобразования
устойчивое развитие
Issue Year: 2016
Publisher: Sumy State University
Citation: Melnyk, L.H. Socio-cultural, socio-economic and technological transformations for sustainable development on local level [Текст] / L.H. Melnyk, O.M. Derykolenko, I.B. Dehtyarova // Механізм регулювання економіки. - 2016. - № 2. - С. 32-40.
Abstract: У статті досліджуються соціально-культурні трансформації, спрямовані на формування «сестейнової культури», що означає рівний доступ громадян до можливостей свого соціального розвитку, їх співпраці в співконструюванні та співоновленні свого середовища, формуванні основ солідарної економіки і розвитку різних її форм, а саме: «шерінгової», «коллаборативної», «громадянської» економік. У статті відображені соціально-економічні трансформації, які орієнтовані на формування деконцентрованих відновлюваних джерел енергії, регіональне виробництво продуктів харчування, інноваційні концепції розвитку транспорту, нові підходи у наданні соціальних послуг, формування мереж невеликих за розміром, але продуктивних локальних структур, використання інноваційних форм фінансування бізнесу, створення основ циркуляційної економіки. Розкрито значення технологічних трансформацій, які просувають «розумні» технології, які закладають основу для реалізації необхідних соціально-культурних і соціально-економічних трансформацій, а також для формування «Інтернету речей» і «Інтернету громадян»
В статье исследуются социально-культурные трансформации, направленные на формирование «сестейновой культуры», означающей равный доступ граждан к возможностям своего социального развития, их сотрудничества в со-конструировании и со-обновлении своей среды, формировании основ солидарной экономики и развитии различных её форм, а именно: «шеринговой», «коллаборативной», «гражданской» экономик. В статье отражены социально- экономические трансформации, которые ориентированы на формирование деконцентрированных возобновимых источников энергии, региональное производство продуктов питания, инновационные концепции развития транспорта, новые подходы в предоставлении социальных услуг, формирование сетей небольших по размеру, но производительных локальных структур, использование инновационных форм финансирования бизнеса, создание основ циркуляционной экономики. Раскрыто значение технологических трансформаций, которые продвигают «умные» технологии, закладывающие основу для реализации необходимых социально-культурных и социально-экономических трансформаций, а также для формирования «интернета вещей» и «интернета граждан».
У статті досліджуються соціально-культурні трансформації, спрямовані на формування «сестейнової культури», що означає рівний доступ громадян до можливостей свого соціального розвитку, їх співпраці в співконструюванні та співоновленні свого середовища, формуванні основ солідарної економіки і розвитку різних її форм, а саме: «шерінгової», «коллаборативної», «громадянської» економік. У статті відображені соціально-економічні трансформації, які орієнтовані на формування деконцентрованих відновлюваних джерел енергії, регіональне виробництво продуктів харчування, інноваційні концепції розвитку транспорту, нові підходи у наданні соціальних послуг, формування мереж невеликих за розміром, але продуктивних локальних структур, використання інноваційних форм фінансування бізнесу, створення основ циркуляційної економіки. Розкрито значення технологічних трансформацій, які просувають «розумні» технології, які закладають основу для реалізації необхідних соціально-культурних і соціально-економічних трансформацій, а також для формування «Інтернету речей» і «Інтернету громадян».
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48179
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other31
Austria1
Belgium1
Bahamas1
Canada1
China3
Czech Republic1
Germany6
Spain1
Finland3
France6
United Kingdom2
Guatemala1
Ireland1
India1
Italy2
Jordan1
South Korea1
Luxembourg1
Mexico3
Netherlands3
Peru1
Russia2
Sweden1
Taiwan1
Ukraine12
United States37
South Africa1
Downloads
Other10
Argentina1
Bolivia1
Bahamas1
China1
Germany3
Denmark1
Finland1
France1
United Kingdom2
Greece1
India2
Italy2
Japan1
South Korea3
Mexico1
Netherlands4
Peru2
Portugal1
Romania2
Russia1
Sweden2
Turkey1
Taiwan1
Ukraine11
United States6
Vietnam1
South Africa2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Melnyk_Derykolenko_Dehtyarova.pdf769.82 kBAdobe PDF66Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.