Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48354
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості асоціації Lys198ASN поліморфізму гена EDN−1 з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту залежно від індексу маси тіла
Other Titles Characteristics of association Lys198ASN polymorphism of EDN-1 gene with development of ischemic aterotrombotic stroke depending on body mass index
Особенности ассоциации Lys198ASN полиморфизма гена EDN-1 с развитием ишемического атеротромботического инсульта в зависимости от индекса массы тела
Authors Oleshko, Tetiana Bohdanivna  
Svyrydenko, Diana Yuriivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Keywords ендотелін-1
эндотелин-1
endothelin-1
поліморфізм гена
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
ІМТ
ИМТ
BMI
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48354
Publisher Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.
License
Citation Олешко, Т.Б. Особливості асоціації Lys198Asn поліморфізму гена EDN−1 з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту залежно від індексу маси тіла / Т.Б. Олешко, Д.Ю. Свириденко , В.Ю. Гарбузова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т.16., № 2(54). – С. 152-156.
Abstract Наведено результати визначення частоти алельних варіантів гена EDN−1, що кодує один із клю- чових білків-регуляторів судинного тонусу, у 170 хворих з ішемічним атеротромботичним інсуль- том (ІАТІ) і 124 здорових осіб (контрольна група). Установлено, що співвідношення гомозигот за основним алелем, гетерозигот і гомозигот за мінорним алелем за Lys198Asn(rs5370) поліморфіз- мом 5 екзона гена EDN−1 у хворих на ІАТІ з ІМТ < 25 кг/м2 становить 43,9; 43,9 і 12,2 %, а у пацієн- тів з ІМТ ≥ 25кг/м2 – відповідно 49,6; 38,0 і 12,4 % (P = 0,784 за χ2-критерієм). У осіб з ІМТ ≥ 25кг/м2, гомозигот за мінорним алелем, ризик розвитку ішемічного атеротромботичного інсульту більший у 4,6 разу, порівняно з гомозиготами за основним алелем (Р = 0,020; OR = 4,583)
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
3
France France
1
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
350
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
2329
United States United States
778
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3492
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
779
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1165
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Oleshko_BMI.pdf 256,53 kB Adobe PDF 5452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.