Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48354
Title: Особливості асоціації Lys198ASN поліморфізму гена EDN−1 з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту залежно від індексу маси тіла
Other Titles: Особенности ассоциации Lys198ASN полиморфизма гена EDN-1 с развитием ишемического атеротромботического инсульта в зависимости от индекса массы тела
Characteristics of association Lys198ASN polymorphism of EDN-1 gene with development of ischemic aterotrombotic stroke depending on body mass index
Authors: Oleshko, Tetiana Bohdanivna
Svyrydenko, Diana Yuriivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Keywords: ендотелін-1
эндотелин-1
endothelin-1
поліморфізм гена
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
ІМТ
ИМТ
BMI
Issue Year: 2016
Publisher: Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.
Citation: Олешко, Т.Б. Особливості асоціації Lys198Asn поліморфізму гена EDN−1 з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту залежно від індексу маси тіла / Т.Б. Олешко, Д.Ю. Свириденко , В.Ю. Гарбузова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т.16., № 2(54). – С. 152-156.
Abstract: Наведено результати визначення частоти алельних варіантів гена EDN−1, що кодує один із клю- чових білків-регуляторів судинного тонусу, у 170 хворих з ішемічним атеротромботичним інсуль- том (ІАТІ) і 124 здорових осіб (контрольна група). Установлено, що співвідношення гомозигот за основним алелем, гетерозигот і гомозигот за мінорним алелем за Lys198Asn(rs5370) поліморфіз- мом 5 екзона гена EDN−1 у хворих на ІАТІ з ІМТ < 25 кг/м2 становить 43,9; 43,9 і 12,2 %, а у пацієн- тів з ІМТ ≥ 25кг/м2 – відповідно 49,6; 38,0 і 12,4 % (P = 0,784 за χ2-критерієм). У осіб з ІМТ ≥ 25кг/м2, гомозигот за мінорним алелем, ризик розвитку ішемічного атеротромботичного інсульту більший у 4,6 разу, порівняно з гомозиготами за основним алелем (Р = 0,020; OR = 4,583)
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48354
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other19
United Arab Emirates1
Canada1
China3
Germany3
France1
United Kingdom2
Netherlands1
United States1
Downloads
Other12
China1
Germany3
France1
Russia1
Ukraine7
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Oleshko_BMI.pdf256.53 kBAdobe PDF26Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.