Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48401
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Можливості оптимізації терапії апендикулярних інфільтратів
Authors Шимко, В.В.
Прядун, О.О.
Медведєва, І.М.
Keywords гострий апендицит
острый аппендицит
апендикулярний інфільтрат
апендикулярный инфильтрат
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48401
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шимко, В.В. Можливості оптимізації терапії апендикулярних інфільтратів [Текст] / В.В. Шимко, О.О. Прядун, І.М. Медведєва // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 298.
Abstract Актуальність. Гострий апендицит – інфекційно-запальне захворювання хробакоподібного відростка, якє має найбільшу питому вагу в ургентній хірургії. Актуальність проблеми лікування хворих з гострим апендицитом зумовлена значною частотою ускладнень, яка сягає 9,9–21%. Одним із поширених і загрозливих поміж них залишається апендикулярний інфільтрат. Частота останнього за даними різних авторів знаходиться у межах 0,2–5,8 %. З огляду на те що кількість хворих на гострий апендицит на теренах України протягом року залишається відносно стабільною і складає 12–15 тис. чоловік, актуальність проблеми є очевидною. Оперативне лікування таких хворих у більшості випадках не застосовується, а консервативне, основу якого складає антибіотикотерапія, буває тривалим і не завжди ефективним, проте завжди дороговартісним, що обґрунтовує потребу пошуків нових і більш ефективних методів. Мета. Вивчити можливості антибіотикотерапії шляхом лімфотропних технологій.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
237
Ukraine Ukraine
211
United Kingdom United Kingdom
945
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
210
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Shymko_Hostryi_apendytsyt.pdf 704,14 kB Adobe PDF 215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.