Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48438
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Категорія "героїчне" у міжетнічному вимірі
Authors Nabok, Maryna Mykolaivna  
Саєб, Амлєх
Keywords міжетнічний вимір
ethnic dimension
межэтнический измерение
усна поетична творчість
oral poetry
устное поэтическое творчество
епічний герой
epic hero
эпический герой
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48438
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Набок М.М., Амлєх Саєб Категорія "героїчне" у міжетнічному вимірі [Текст] / М.М. Набок, Амлєх Саєб // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових праць / Ред.кол.: Л.В. Біденко, О.М. Волкова, С.І. Дегтярьов та ін.; Упоряд. Л.В. Біденко. - Суми: СумДУ, 2016. - Вип.3. - С. 37-44.
Abstract В основу змісту ознаки «героїчне» покладено принцип співвідношення реальності та ідеалу. Українцям властиве мужнє сприйняття життя, що синтезувало у собі внутрішню гармонію і героїчний дух. Відчуття спільної волі, належності до окремої нації із спільними віруваннями, традиціями, думками виражено в ідеї патріотизму, вшанування предків, слави. Як зауважують 38 дослідники усної поетичної творчості, героїчне властиве саме жанру українських народних дум [1], адже герой у них − сповідувач ідей патріотизму, волі, слави тощо. Крім того, зміст ознаки «героїчне» засвідчує й ставлення суспільства до життєвих цінностей та ідеалів.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
3
Germany Germany
264
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
242
United Kingdom United Kingdom
792
United States United States
1583
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
219
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
264
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Nabok_Hero.pdf 1,26 MB Adobe PDF 502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.