Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48535
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування тезаурусу спеціаліста в системі вищої школи
Authors Kazandzhyieva, Maryna Symeonivna
Keywords фахова компетентність
professional competence
профессиональная компетентность
професійний інтелект
professional intelligence
профессиональный интеллект
вища освіта
higher education
высшее образование
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48535
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Казанджиєва, М.С. Формування тезаурусу спеціаліста в системі вищої школи [Текст] / М.С. Казанджиєва // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : збірник наукових праць / Ред.кол.: Л.В. Біденко, О.М. Волкова, С.І. Дегтярьов та ін.; Упоряд. Л.В. Біденко. - Суми : СумДУ, 2016. - Вип.3. - С. 135-142.
Abstract Нові вимоги, що постали перед вищою освітою, зумовили необхідність трансформації освітніх парадигм, і насамперед шляхом інтелектуалізації освітнього процесу. Загальновідомо, що одним з основоположних завдань якісної освіти є формування професійного інтелекту фахівця. Проте нині досить часто спостерігається неухильне зниження рівня професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, що є актуальною проблемою вищої освіти на всьому пострадянському просторі. І не в останню чергу ця проблема пов’язується з рівнем інтелекту студентської молоді, який значною мірою впливає на якість знань і умінь.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
3
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
515
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
231
United Kingdom United Kingdom
2573
United States United States
517
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
2
Germany Germany
3861
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
232
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3858
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kazandzhieva_Intelegance.pdf 1,33 MB Adobe PDF 7959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.