Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48580
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Charakterystyka roznych form zajec wychowania fizycznego w centrum kultury fizycznej umcs w Lublinie
Authors Bielecki, T.
Krawczyk, K.
Keywords вища освіта Польщі
высшее образование Польши
higher education of Poland
фізична культура
физическая культура
physical culture
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48580
Publisher Sumy State University
License
Citation Bielecki, T. Charakterystyka roznych form zajec wychowania fizycznego w centrum kultury fizycznej umcs w Lublinie [Текст] / T. Bielecki, K. Krawczyk // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 28-32.
Abstract Szkoła wyższa jest niezależną jednostką, określającą program nauczania i zakres realizowanych zadań edukacyjnych. Decyduje także o rozwoju kultury fizycznej na uczelni, a do jej zadań należy stworzenie odpowiednich warunków. Aktualnie system szkolnictwa wyższego potwierdza konieczność podejmowania działań mających na celu ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia. Wychodząc z takiego założenia Centrum Kultury Fizycznej wychodzi naprzeciw oczekiwań studentów i dokonuje zmian w organizacji zajęć wychowania fizycznego w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przygotowując ofertę zajęć dydaktycznych.
Appears in Collections: Управління фізичного виховання і спорту

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
8038679
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
36103
Poland Poland
913017
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2004
United Kingdom United Kingdom
72205
United States United States
6095898
Unknown Country Unknown Country
24
Vietnam Vietnam
913015

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
4
Ukraine Ukraine
2003
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
21253
Unknown Country Unknown Country
2
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Bielecki_Krawczyk.pdf 947,73 kB Adobe PDF 23271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.