Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48586
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Wybrane aspekty badan poziomu wskaznikow zdrowia studentow, w programie wychowania fizycznego centrum kultury fizycznej uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
Authors Krawczyk, K.
Keywords фізична активність
физическая активность
physical activity
фізичне виховання студентів
физическое воспитание студентов
physical education students
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48586
Publisher Sumy State University
License
Citation Krawczyk, K. Wybrane aspekty badan poziomu wskaznikow zdrowia studentow, w programie wychowania fizycznego centrum kultury fizycznej uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie [Текст] / K. Krawczyk // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 39-42.
Abstract Systematyczna aktywność fizyczna daje wiele korzyści zdrowotnych, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, chorób metabolicznych i niektórych chorób nowotworowych, a także poprawia jakość życia [Bouchard i wsp., 2007; Chomistek i wsp., 2011; Haskell i wsp., 2007; Mitchell i Barlow, 2011]. Odpowiednia dawka aktywności fizycznej, oprócz zdrowego żywienia, jest niezbędna dla utrzymania optymalnych wielkości wskaźników fizjologicznych charakteryzujących zdrowie, zwłaszcza wydolności fizycznej, składu ciała i profilu lipidowego.
Appears in Collections: Управління фізичного виховання і спорту

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
4
Germany Germany
4
Greece Greece
1
Ireland Ireland
3254632
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
291247
Poland Poland
573089
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1282
United Kingdom United Kingdom
26848
United States United States
14806211
Unknown Country Unknown Country
1361

Downloads

China China
1
France France
8
Germany Germany
150325
Ireland Ireland
3254633
Italy Italy
20
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
573090
Ukraine Ukraine
1283
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
14806210
Unknown Country Unknown Country
18

Files

File Size Format Downloads
Krawczyk_systematyczna.pdf 842,37 kB Adobe PDF 18785590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.