Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48642
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вікові особливості залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності в умовах міського парку
Authors Пасічняк, Л.В.
Keywords рухова активність
двигательная активность
physical activity
міські парки
городские парки
city parks
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48642
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пасічняк, Л.В. Вікові особливості залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності в умовах міського парку [Текст] / Л.В. Пасічняк // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 267-269.
Abstract Рівень залучення населення до оздоровчо- рекреаційної діяльності у міському парку залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників належать умови життя, матеріальне забезпечення, спосіб життя, режим рухової активності та мікросередовища. До внутрішніх – мотиви, інтереси, рівень потреб, тип темпераменту, емоційний стан, бажання, переконання, стан здоров’я та спрямованість особистості.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
920
United Kingdom United Kingdom
459
United States United States
231
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
207
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Pasichniak_rukhova_akyvnist.pdf 813,02 kB Adobe PDF 216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.