Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48646
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Aktywnosc fizyczna, a poziom wskaznikow somatycznych studentow umcs w Lublinie
Authors Krawczyk, K.
Bielecki, T.
Keywords фізична активність
физическая активность
physical activity
студенти Любліна
студенты Люблина
students Lublin
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48646
Publisher Sumy State Uiversity
License
Citation Krawczyk, K. Aktywnosc fizyczna, a poziom wskaznikow somatycznych studentow umcs w Lublinie [Текст] / K. Krawczyk, T. Bielecki // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Суми: СумДУ, 2016. – C. 33-35.
Abstract Systematyczna aktywność fizyczna wpływa korzystnie na organizm i pomaga w uzyskiwaniu wartości potęgujących zdrowie. Wśród potencjalnych wartości wymieniane są np. wzrost wydolności fizycznej organizmu, wystąpienie objawów wagotonii takich jak zwolnienie spoczynkowej częstości skurczów serca, czy oszczędnej pracy układu oddechowego, utrzymanie pożądanych stężeń hemoglobiny we krwi, obniżanie nadmiernej masy ciała i zawartości podskórnej tkanki tłuszczowej, a także siły mięśni stabilizujących kręgosłup [Bouchard i wsp., 2007].
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
1
Germany Germany
5727657
Greece Greece
1
Ireland Ireland
141958812
Italy Italy
8
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
28015
Poland Poland
1199385264
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
5307
United Kingdom United Kingdom
240806
United States United States
1199385265
Unknown Country Unknown Country
56
Vietnam Vietnam
1024646

Downloads

China China
2
France France
2
Germany Germany
3
Italy Italy
9
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
525199975
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
5308
United Kingdom United Kingdom
240807
United States United States
-1747211451
Unknown Country Unknown Country
14
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Krawczyk_studenty_Liublina.pdf 814,19 kB Adobe PDF -1221765328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.