Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48666
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасний стан розвитку приладобудування в Україні
Authors Столяров, А.В.
Keywords приладобудування
приборостроение
instrument making
конкурентоспроможність галузі
конкурентоспособность отрасли
competitiveness of industry
модернізація виробництва
модернизация производства
modernization of production
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48666
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Столяров, А.В. Сучасний стан розвитку приладобудування в Україні [Текст] / А.В. Столяров // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 153-154.
Abstract Однією з важливих ознак сучасного розвитку Української держави є спрямованість вектора її економіки на підвищення конкурентоспроможності підприємств, модернізацію виробництва, впровадження нових технологій та устаткування. Провідна роль у цих процесах належить галузі приладобудування, що виробляє засоби вимірювань, аналізу, обробки і надання інформації, обладнання регулювання, автоматичні й автоматизовані системи управління. За рівнем наукоємності вона була і залишається провідною галуззю вітчизняного машинобудування. Наукові ідеї, які народжувались у приладобудуванні, забезпечували надійність роботи пристроїв у космонавтиці, радіоелектроніці, ракето- та літакобудуванні, в цілому відображали стан науково-технічного розвитку України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Belarus Belarus
1
Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
2
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1707
Poland Poland
1
Russia Russia
4
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
505
United Kingdom United Kingdom
6821
United States United States
1137
Unknown Country Unknown Country
47

Downloads

France France
4
Germany Germany
2
Poland Poland
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
504
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
42

Files

File Size Format Downloads
Stoliarov_pryladobuduvannia.pdf 537,73 kB Adobe PDF 556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.