Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 78
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 Статистика: банківський досвід Козьменко, О.В.; Меренкова, О.В. Schoolbook 307 464
2011 Напрямки розвитку вітчизняного ринку перестрахування Козьменко, О.В.; Boiko, Anton Oleksandrovych Book chapter 150 196
2014 Аналіз розвитку світового ринку страхових послуг Козьменко, О.В.; Абрамітова, Д.Р. Article 507 533
2015 The methodical approach to the establishment of interdependencies in the development of insurance and tourism markets Козьменко, О.В.; Абрамітова, Д.Р. Article 242 317
2011 Formalization of the “risk” category during the realization of reinsurance operations on the basis of the economic and mathematical apparatus Козьменко, О.В.; Kuzmenko, Olha Vitaliivna Article 1047 834
2007 Гармонізація страхової справи у контексті сталого розвитку (на прикладі Директив Європейського Співтовариства) Козьменко, О.В. Conference Papers 27 24
2004 Экономический ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций и инвестиции в их предотвращение Козьменко, С.М.; Козьменко, О.В.; Гусев, А.А. Book chapter 105 48
2009 Аналіз структури ринку перестрахування в Україні, перестрахування екологічних ризиків Козьменко, О.В. Article 89 288
2009 Моделювання конкурентоспроможності страхових компаній з використанням синергетичного підходу Козьменко, О.В.; Меренкова, О.В.; Кравчук, Г.В. Conference Papers 90 26
2007 Розвиток екологічного страхування: законодавчі аспекти Козьменко, О.В. Article 88 35