Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49121
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологічні засади передбачення на основі законів циклічності як управління сталим розвитком підприємства
Authors Дергачова, В.В.
Кологривов, Я.І.
Keywords сталий розвиток підприємства
устойчивое развитие предприятия
sustainable development of an enterprise
світова економіка
мировая экономика
world economy
конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49121
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дергачова, В.В. Методологічні засади передбачення на основі законів циклічності як управління сталим розвитком підприємства [Текст] / В.В. Дергачова, Я.І. Кологривов // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 171-173.
Abstract Для пошуку перспективних технологій для забезпечення конкурентоздатності підприємства необхідне виявлення та обгрунтування науково-технологічних напрямів, що складуть основу 6-го технологічного укладу. Для цього в даному дослідженні використовується методологія передбачення на основі законів циклічного розвитку. Мета передбачення полягає в тому, щоб дослідити потенціал розвитку світової економіки, галузі, підприємства у мінливих економічних, соціальних, політичних та екологічних умовах, виявити критичні науково-технологічні напрями, що складуть основу 6-го технологічного укладу та виявити критичні технології, які можна впровадити на підприємствах енергетичної, машинобудівної або інших галузей, що забезпечить вихід України на якісно новий рівень конкурентоспроможності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
36
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
4

Downloads

China China
1
France France
4
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
37
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Derhachova_stalyi_rozvytok_pidpryiemstva.pdf 791,48 kB Adobe PDF 51

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.