Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49168
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Науково-методичні засади охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки селітебних територій
Authors Бардась, А.В.
Дудник, А.В.
Keywords охорона навколишнього середовища
environmental protection
охрана окружающей среды
екологічна безпека
ecological safety
экологическая безопасность
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49168
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бардась, А.В. Науково-методичні засади охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки селітебних територій [Текст] / А.В. Бардась, А.В. Дудник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2016. - Т.1. - С. 19-21.
Abstract Міста мають фундаментальне значення для розвитку будь-якої країни, оскільки саме вони значною мірою виступають індикатором успішності соціально-економічного розвитку сучасного суспільства. Місто як людське поселення має особливий статус, оскільки воно існує як антропогенна система, але водночас перебуває у нерозривному зв’язку із природним середовищем та постійно взаємодіє із ним. Особливістю міста є різноманіття виконуваних ним суспільних функцій, які мають тенденцію ускладнюватися та урізноманітнюватися зі збільшенням населення, а також під впливом технічного та соціального прогресу.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Netherlands Netherlands
843
Ukraine Ukraine
187
United Kingdom United Kingdom
3370
United States United States
632
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
186
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Bardas_Ecology.pdf 1,18 MB Adobe PDF 207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.