Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49249
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Емпіричне дослідження сучасного стану фізичного виховання та спорту в університеті Марії Кюрі-Склодовської
Authors Dolgova, Nataliia Oleksandrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-5091-4762
Keywords фізичне виховання
физическое воспитание
sports training
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49249
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Долгова, Н. О. Емпіричне дослідження сучасного стану фізичного виховання та спорту в університеті Марії Кюрі-Склодовської [Текст] / Н. О. Долгова // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей І Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 17-18 квітня 2014 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 24-26.
Abstract Упродовж останніх років інтенсивні інтеграційні процеси в міжнародному освітньому середовищі зумовлюють зростання інтересу вітчизняних дослідників до вивчення позитивних досягнень і недоліків освітніх систем різних країн з метою їх взаємозбагачення. Використання емпіричних методів є необхідною базою для здійснення порівняльно-педагогічного дослідження, зокрема інтерв’ю, бесід, включеного спостереження, вивчення продуктів діяльності,електронного листування тощо.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
201
Ireland Ireland
14450
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
2408
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3503304
United Kingdom United Kingdom
158130
United States United States
6533599
Unknown Country Unknown Country
473008

Downloads

China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
2
Ireland Ireland
14449
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1260877
United Kingdom United Kingdom
158131
United States United States
10685107
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Dolgova_sports_training.pdf 502,5 kB Adobe PDF 12118570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.