Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49259
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративні інструменти інтерналізації екстерналій сталого розвитку підприємства
Authors Козлов, Д.В.
ORCID
Keywords інтерналізація екстерналій
интернализация экстерналий
internalization of externalities
стандарти якості
стандарты качества
quality standards
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49259
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Козлов, Д.В. Адміністративні інструменти інтерналізації екстерналій сталого розвитку підприємства [Текст] / Д.В. Козлов; наук. кер. Ю.М. Дерев'янко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 192-194.
Abstract В сучасних умовах інтерналізація екстерналій є однією з складових сталого розвитку підприємства та економіки в цілому. Особливістю сталого розвитку підприємства крім іншого є наявність екстерналій як зовнішніх наслідків в умовах ринку, які потребують обліку та контролю з подальшою інтерналізацією, тобто їх трансформації до внутрішніх витрат підприємства. Теоретично екстерналії сталого розвитку підприємства можуть бути знівельовані або ринковими інструментами, або за допомогою держави. Відповідно, державні інструменти можна поділити на адміністративні та фінансово-економічні.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1533
China China
2596714
Czechia Czechia
1
France France
5
Germany Germany
171256
Ireland Ireland
50871
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
3068
Ukraine Ukraine
1305149
United Kingdom United Kingdom
652793
United States United States
14756239
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
3
Ireland Ireland
50872
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1305150
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19537643
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kozlov_internalizatsiia_eksternalii.pdf 1,19 MB Adobe PDF 20893672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.