Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49259
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративні інструменти інтерналізації екстерналій сталого розвитку підприємства
Authors Козлов, Д.В.
Keywords інтерналізація екстерналій
интернализация экстерналий
internalization of externalities
стандарти якості
стандарты качества
quality standards
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49259
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Козлов, Д.В. Адміністративні інструменти інтерналізації екстерналій сталого розвитку підприємства [Текст] / Д.В. Козлов; наук. кер. Ю.М. Дерев'янко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 192-194.
Abstract В сучасних умовах інтерналізація екстерналій є однією з складових сталого розвитку підприємства та економіки в цілому. Особливістю сталого розвитку підприємства крім іншого є наявність екстерналій як зовнішніх наслідків в умовах ринку, які потребують обліку та контролю з подальшою інтерналізацією, тобто їх трансформації до внутрішніх витрат підприємства. Теоретично екстерналії сталого розвитку підприємства можуть бути знівельовані або ринковими інструментами, або за допомогою держави. Відповідно, державні інструменти можна поділити на адміністративні та фінансово-економічні.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
5
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
3
Ukraine Ukraine
195
United Kingdom United Kingdom
438
United States United States
219
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
175
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kozlov_internalizatsiia_eksternalii.pdf 1,19 MB Adobe PDF 181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.