Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49261
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості креативного менеджменту
Authors Kobushko, Yana Volodymyrivna  
Петренко, Н.
Keywords креативний менеджмент
креативный менеджмент
creative management
інноваційна діяльність
инновационная деятельность
innovative activities
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49261
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кобушко, Я.В. Особливості креативного менеджменту [Текст] / Я.В. Кобушко, Н. Петренко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 146-147.
Abstract Внутрішнім інструментом розвитку організації в сучасних соціально- економічних умовах є креативний менеджмент. Він виникає у зв’язку з необхідністю переходу на інноваційну економіку, орієнтації діяльності організацій на сучасну якість життя споживачів, генерування спеціалістами нових ідей. Існує декілька підходів до визначення сутності поняття «креативний менеджмент»: системний, функціональний, ситуаційний, поведінковий, адміністративний. За загальним визначенням креативний менеджмент можна розглядати як особливий вид управлінської діяльності, спрямований на активізацію творчої діяльності персоналу щодо генерування креативних ідей, оцінку та відбір найбільш ефективних креативних рішень, реалізація яких забезпечить підприємству інноваційний розвиток.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
836
Poland Poland
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
252
United Kingdom United Kingdom
3342
United States United States
557
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
251
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kobushko_kreatyvnyi_menedzhment.pdf 941,02 kB Adobe PDF 259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.