Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49329
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Реформування механізмів державного фінансового контролю в Україні на основі досвіду зарубіжних країн
Authors Mishenina, Halyna Anatoliivna
Федоришин, Н.Ф.
Keywords державний фінансовий контроль
государственный финансовый контроль
state financial control
інспекційні перевірки
инспекционные проверки
inspections
зарубіжний досвід
зарубежный опыт
foreign experience
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49329
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мішеніна, Г.А. Реформування механізмів державного фінансового контролю в Україні на основі досвіду зарубіжних країн [Текст] / Г.А. Мішеніна, М.В. Федоришин // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 220-222.
Abstract Україна знаходиться ще на початковому етапі щодо використання цієї функції і дані питання лише рамково прописані в Стандартах внутрішнього аудиту. Так, відповідно до Стандартів ключовими сферами проведення внутрішнього аудиту ефективності повинні бути: планування і виконання бюджетних програм, а також функцій, завдань, процесів, адміністративних послуг. Ці сфери, в контексті реалізації функції внутрішнього аудиту ефективності, також слід розглядати крізь призму основоположних принципів програмно-цільового методу [2]. Тому положення щодо методології та організації проведення фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності повинні бути більш деталізовані в нормативно-правовій базі.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
2020
United Kingdom United Kingdom
1346
United States United States
339
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
2021
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
673
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Mishenina_derzhavnyi_finansovyi_kontrol.pdf 1,12 MB Adobe PDF 2714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.