Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49398
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Питання забезпечення прав виконавця за договором про надання освітніх послуг
Other Titles Ensuring the rights of performers under the contract for providing educational services
Вопросы обеспечения прав исполнителя по договору о предоставлении образовательных услуг
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords договір
договор
contract
освітні послуги
образовательные услуги
educational services
критерії якості освітніх послуг
критерии качества образовательных услуг
criteria of quality educational services
ненадання чи неякісне надання послуг
непредоставление или некачественное предоставление образовательных услуг
the failure or poor quality service delivery
замовник послуг
заказчик услуг
the customer of services
«умова-попередження»
"условие-предупреждение"
"Warning condition"
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49398
Publisher Цифрова типографія
License
Citation Деревянко, Б.В. Питання забезпечення прав виконавця за договором про надання освітніх послуг [Текст] / Б.В. Деревянко // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Донецьк, 26 листопада 2010 р.: у 2-х ч. - Донецьк: Цифрова типографія, 2010. - Ч.1. - С. 10-13.
Abstract Щоб конкретизувати критерій якості стосовно освітніх послуг, знову звернемося до застосування порівняння. При наданні послуг адвокатом може бути передбачено його стимулювання за досягнення задоволення позову, зняття арешту з майна тощо. Однак тут також не все залежить від знань та вмінь адвоката, оскільки є об’єктивні обставини справи і суб’єктивне ставлення до них з боку інших учасників процесу – судді, іншої сторони, свідків, третіх осіб. Але незалежно від результату адвокат повинен отримати винагороду. Так само при виграші матчу професійною спортивною командою кожен із гравців отримує певне додаткове грошове стимулювання. Хоча тут також не все залежить тільки від вмінь та навичок гравця. Але незалежно від результату спортсмен повинен отримати винагороду. Це стосується і договору про надання медичної послуги. Аналогічним чином повинно вирішуватися і питання про надання освітніх послуг. Критерієм вимірювання якості освітньої послуги може бути вступ учня-споживача послуги до ВНЗ, отримання студентом-споживачем диплому бакалавра, спеціаліста або магістра, захист аспірантом чи докторантом-споживачем дисертації, виграш випускником-студентом конкурсу на зайняття певної престижної вакантної посади тощо.
Критерием измерения качества образовательной услуги может быть поступление ученика-потребителя услуги в ВУЗ, получение студентом-потребителем диплома бакалавра, специалиста или магистра, защита аспирантом или докторантом-потребителем диссертации, выигрыш выпускником конкурса на занятие определенной престижной вакантной должности и др.
The criterion for measuring the quality of educational services may be joining the student-consumer services to college, getting a student-consumer bachelor's degree, master's or specialist, or doctoral graduate, protection of consumers thesis-winning graduate student competition to engage certain prestigious office vacant and so on.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
EU EU
1
France France
58
Germany Germany
2009
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
6954
Ukraine Ukraine
894
United Kingdom United Kingdom
27812
United States United States
3979
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
42
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
898
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_ 26.11.2010.pdf 154,19 kB Adobe PDF 952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.