Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49399
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Створення регіональних ПФГ як засіб подолання проблем регіонів
Other Titles Создание региональных ПФГ как способ преодоления проблем регионов
Creation of regional industrial-financial groups as a means of overcoming the problems of the regions
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial groups
проблеми окремих областей і регіонів
проблемы отдельных отраслей и регионов
problems of individual areas and regions
соціально-економічні програми
социально-экономические программы
social and economic programs
обласні ради народних депутатів
областные советы народных депутатов
Regional Councils of People's Deputies
регіональні групи
региональные группы
regional groups
Type Conference Papers
Date of Issue 2003
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49399
Publisher Донецький національний університет
License
Citation Деревянко, Б.В. Створення регіональних ПФГ як засіб подолання проблем регіонів [Текст] / Б.В. Деревянко // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці Четвертої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: у 2-х ч. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – Ч.1. - С. 121-123.
Abstract Для вирішення проблем окремих областей і регіонів шляхом створення ПФГ, головною метою яких постане реалізація соціально-економічних програм, затверджених обласними радами народних депутатів (регіональних ПФГ), необхідне законодавче закріплення можливості створення регіональних ПФГ внесенням до статті 1 Закону про ПФГ норми з наступним змістом: «Регіональна ПФГ – ПФГ, метою створення якої є реалізація соціально-економічних програм, затверджених обласними радами народних депутатів», і можливості отримання пільг такими групами, внесенням до статті 4 Закону про ПФГ загальної норми: «Головне підприємство та учасники ПФГ можуть отримувати пільги місцевих органів державної влади». Користуючись положеннями ГК України, Законами та даною нормою, запропонованою до статті 4 Закону про ПФГ, регіональні органи місцевого самоврядування зможуть надавати певну кількість пільг головному підприємству та/або учасникам ПФГ, стимулюючи їх до виконання певних державних програм розвитку економіки і одночасного вирішення місцевих проблем.
Для решения проблем отдельных областей и регионов путем создания ПФГ, главной целью которых будет реализация социально-экономических программ, утвержденных областными советами народных депутатов (региональных ПФГ), необходимо законодательное закрепление возможности создания региональных ПФГ.
To solve the problems of individual areas and regions by creating industrial-financial groups, whose primary purpose rise of social and economic programs approved by Regional Councils of People's Deputies (regional groups) necessary legislative confirmation possibility of creation regional IFG introduction to the Article 1 of the industrial-financial Act of relevant norm.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
41
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
276
United Kingdom United Kingdom
1315
United States United States
329
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
2
Germany Germany
43
Ukraine Ukraine
1319
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_2003.pdf 148,96 kB Adobe PDF 1366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.