Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49406
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Можливі шляхи інтеграції банків та промисловості
Other Titles Возможные пути интеграции банков и промышленности
Possible ways of integration banks and industry
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Грудницька, С.М.
Keywords промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial groups
банк
bank
норми
нормы
norms
місце у групі
место в группе
place in the group
суб'єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
Type Conference Papers
Date of Issue 2002
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49406
Publisher Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
License
Citation Деревянко, Б.В. Можливі шляхи інтеграції банків та промисловості [Текст] / Б.В. Деревянко, С.М. Грудницька // Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку: матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. — Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. — 2002. — С. 20—21.
Abstract Від вирішення питань, пов’язаних із внесенням норм, що додатково стимулюватимуть банківські установи до створення ПФГ у значній мірі залежить яке місце у ПФГ будуть займати комерційні банки, а відтак і яке місце серед суб’єктів господарювання України будуть займати ПФГ, тобто яким шляхом підуть банківські установи після їх концентрації – легального фінансування вітчизняних промислових підприємств у межах ПФГ з користуванням певними державними пільгами або ж окремого розвитку чи фактичних зв’язків з вітчизняними або зарубіжними підприємствами без реалізації державних програм та використання пільг.
От решения вопросов, связанных с внесением норм, которые будут дополнительно стимулировать банки к созданию ПФГ в значительной мере зависит какое место в ПФГ будут занимать коммерческие банки, а поэтому и какое место среди субъектов хозяйствования будут занимать ПФГ, т.е. каким путем пойдут банки после их концентрации - легального финансирования отечественных промышленных предприятий в ПФГ с пользованием определенными государственными льготами или отдельного развития фактических связей с промышленными предприятиями.
On issues related to the introduction of norms, further stimulate banks to create industrial-financial groups are greatly affected place in the group, will take commercial banks, and thus place among economic entities of Ukraine will take industrial-financial groups.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
63
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
977
United Kingdom United Kingdom
3191
United States United States
2128
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

China China
1
Germany Germany
65
Ukraine Ukraine
894
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_2002.pdf 86,03 kB Adobe PDF 963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.