Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49410
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Питання доцільності функціонування ПФГ в Україні
Other Titles A question of expediency the functioning industrial-financial groups in Ukraine
Вопросы целесообразности функционирования ПФГ в Украине
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords законодавча база
законодательная база
legislative framework
промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial group
головне підприємство ПФГ
головное предприятие группы
IFG parent company
банк
bank
Type Conference Papers
Date of Issue 2002
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49410
Publisher Київський національний економічний університет
License
Citation Деревянко, Б.В. Питання доцільності функціонування ПФГ в Україні [Текст] / Б.В. Деревянко // Маркетинг і підприємництво в перехідній економіці: матеріали ІІ міжвузівської наукової конференції студентів і аспірантів. — К.: КНЕУ. — 2002. — С. 105—107.
Abstract Україна має відповідну законодавчу базу, власний, хоча й не такий значний як у інших країн, досвід, і свої проблеми, пов’язані зі створенням та діяльністю промислово-фінансових груп. Серед проблем, зокрема, можна виділити суперечності щодо управління ПФГ та визначення головного підприємства ПФГ; заборону створення ПФГ у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг; обмеження кількості банків у ПФГ; існування мінімальної суми розрахункового обсягу реалізації кінцевої продукції ПФГ, за умови якої Кабінет Міністрів України приймає до розгляду проекти створення ПФГ; втрату головним підприємством ПФГ права на будь-які пільги з питань оподаткування, яке воно мало або може мати згідно з чинним законодавством України; недостатні гарантії прав контрагентів ПФГ; вимогу в ефективнішому державному стимулюванні створення та діяльності ПФГ у пріоритетних галузях промисловості та інші.
Выявлены проблемы, препятствующие созданию и функционированию ПФГ в Украине. Среди них: запрет создавать ПФГ в сфере торговли и общественного питания, бытового обслуживания, материально-технического обеспечения, транспортных услуг; ограничение количества банков в группе; утрату головным предприятием группы всех льгот; недостаточные гарантии прав контрагентов группы и др.
Ukraine has the legislative framework, their experiences and their problems related to the creation and activity of industrial-financial groups. The problems can be divided into contradiction with the determination and management IFG parent company; prohibition the creation of IFG in trade, catering, domestic services, logistics, transport services; limiting the number of banks in the IFG; the existence of the minimum amount estimated volume sales of the finished product IFG; loss of parent company IFG rights to any benefits on taxation; insufficient guarantees of the rights IFG contractors; request a more efficient government encouragement and creation of IFG in priority industries and others.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
41
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
631
United Kingdom United Kingdom
4008
United States United States
1318
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
43
Ukraine Ukraine
581
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_2002_К.pdf 139,85 kB Adobe PDF 628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.