Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49411
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо поняття промислово-фінансової групи
Other Titles Относительно понятия промышленно-финансовой группы
As for the notion of industrial and financial group
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial group
програми розвитку пріоритетних галузей економіки України
программы развития приоритетных отраслей экономики Украины
programs priority economic sectors of Ukraine
обмеження в часі
ограничение во времени
eliminating time
банк
bank
фінансово-кредитна установа
финансово-кредитное учреждение
financial-credit institution
Type Conference Papers
Date of Issue 2002
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49411
Publisher Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
License
Citation Деревянко, Б. Щодо поняття промислово-фінансової групи [Текст] / Б. Деревянко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - № 1 (спецвипуск): збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — Хмельницький: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — 2002. - С. 131-132.
Abstract Для заохочення суб’єктів господарювання України й інших країн до створення ПФГ, уявляється за доцільне розробити дане поняття на основі сполучення положень пункту 1 статті 1 Закону про ПФГ та пункту 1 Указу Президента України від 08.07.1998 року, лишивши в ньому обов’язковість реалізації програм розвитку пріоритетних галузей економіки України та виключивши обмеження в часі щодо термінів діяльності ПФГ. Крім цього, для стимулювання банків до активної участі в ПФГ законодавцем повинно бути визнано та роз’яснено, що поняття ПФГ та ФПГ є однорідними або тотожними, а в інших нормах Закону про ПФГ надане право банку та фінансово-кредитній установі нарівні з промисловим підприємством управляти ФПГ (ПФГ).
Для привлечения субъектов хозяйствования Украины и других государств к созданию ПФГ предложено принять новое понятие на основе сочетания нескольких легальных понятий.
To encourage economic entities of Ukraine and other countries to creation the industrial-financial groups, it would be reasonable to develop this concept, leaving it bound development programs priority economic sectors of Ukraine and eliminating time limitations. To stimulate banks to participate actively in FIG legislator should be recognized and explained that the concept of IFG and FIG are uniform or identical, while in others the law on IFG entitled to bank and financial-credit institution par with industry to manage IPG (FIG ).
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
1
Germany Germany
85
Ukraine Ukraine
735
United Kingdom United Kingdom
5894
United States United States
2529
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
857
Ukraine Ukraine
618
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_2002..pdf 157,1 kB Adobe PDF 1478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.