Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49423
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування засобів регулюючого впливу держави на суб’єкти господарювання, що використовують альтернативні джерела енергії
Other Titles Применение мер регулирующего воздействия государства на субъекты хозяйствования, которые используют альтернативные источники энергии
Application of state regulating influence on economic entities, that use alternative energy sources
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords Господарський кодекс України
Хозяйственный кодекс Украины
Economic Code of Ukraine
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
енергія з альтернативних джерел
энергия из альтернативных источников
energy from alternative sources
програма
программа
program
природне середовище
природная среда
surrounding environment
Type Conference Papers
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49423
Publisher Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е Дідоренка
License
Citation Деревянко, Б.В. Застосування засобів регулюючого впливу держави на суб’єкти господарювання, що використовують альтернативні джерела енергії [Текст] / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми цивільного права та цивільного процесу: збірник доповідей та тез повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол. С.Г. Кузьменко, О.І. Антонюк. — Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дидоренка, 2007. — С. 164—165.
Abstract Обов’язкове застосування названих у статті 12 Господарського кодексу України засобів регулюючого впливу до суб’єктів господарювання, що використовують енергію з альтернативних джерел, в комплексі з деякими іншими повинно дати поштовх початку реалізації відповідних програм і дозволити вже зараз економити природні ресурси і менше шкодити навколишньому природному середовищу.
Обязательное применение названных в статье 12 Хозяйственного кодекса Украины мер регулирующего воздействия на субъекты хозяйствования, применяющие энергию из альтернативных источников, в комплексе с некоторыми иными должно дать толчок началу реализации соответствующих программ и позволить уже сейчас экономить природные ресурсы и меньше вредить окружающей среде.
Mandatory application, named in Article 12 of the Commercial Code of Ukraine of regulating influence to economic entities, that use the energy from alternative sources, together with some other should give impetus to the beginning of the respective programs and allow now to save natural resources and less harm to the surrounding environment.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
2981
Italy Italy
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
897
United Kingdom United Kingdom
19564
United States United States
5886
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Germany Germany
55
Ukraine Ukraine
702
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19564
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_2007..pdf 231,66 kB Adobe PDF 20325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.