Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49480
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Трансформація економічного мислення сучасної людини: поєднання психологічних, духовних і соціо-культурних факторів у його формуванні
Authors Zakharkina, Liudmyla Serhiivna  
Карабець, К.М.
Keywords духовні аспекти
духовные аспекты
spiritual aspects
економічне мислення
экономическое мышление
economic thinking
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49480
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Захаркіна, Л.С. Трансформація економічного мислення сучасної людини: поєднання психологічних, духовних і соціо-культурних факторів у його формуванні [Текст] / Л.С. Захаркіна, К.М. Карабець // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 166-168.
Abstract Трансформація сучасного українського суспільства у високоефективну процвітаючу національну економіку можлива лише за кардинального переосмислення цінностей, сформованості якісного економічного мислення, виховання та вдосконалення інтелектуального потенціалу країни, а також створення відповідних гідних, європейських умов існування і життєдіяльності в тісному взаємозв’язку з психологічними, духовними аспектами і правильним розумінням, якою повинна бути високорозвинена Людина ХХІ століття.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
237
United Kingdom United Kingdom
1551
United States United States
2325
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
238
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
260
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Zakharkina_ekonomichne_myslennia.pdf 1,22 MB Adobe PDF 508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.