Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49792
Title: Cпосіб електролітичної регенерації хромовмісних розчинів
Authors: Bolshanina, Svitlana Borysivna 
Ablieieva, Iryna Yuriivna
Kyrychenko, Olha Mykhailivna
Алтуніна, Л.Л.
Кліманов, О.Б.
Сердюк, Василь Олексійович
Сердюк, Василий Алексеевич
Serdyuk, Vasil OleksIyovich
Keywords: електролітична регенерація
мембранний електроліз
електрохімічний модуль
катодна камера
анод
электролитическая регенерация
мембранный электролиз
электрохимический модуль
катодная камера
Issue Year: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 109623 U Україна, МПК C02F 1/46 (2006.01) C02F 1/461 (2006.01) C25D 21/16 (2006.01). Cпосіб електролітичної регенерації хромовмісних розчинів / С.Б. Большаніна, І.Ю. Аблєєва, О.М. Кириченко [та ін.] (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2016 02830; заявл. 21.03.2016; опубл. 25.08.2016, бюл. № 16.
Abstract: Спосіб електролітичної регенерації хромовмісних розчинів, що містять іони шестивалентного та тривалентного хрому, а також іони домішкових металів Zn2+, Fe3+, Cd2+ шляхом мембранного електролізу, який відрізняється тим, що регенеруємий хромовмісний розчин піддають обробці при мембранному електролізі в технологічній ванні, в якій розміщено електрохімічний модуль з катіонообмінною мембраною, де, виконаний із титану марки ВТ 1-0 катод, установлено всередині модуля, утворюючи катодну камеру, а анод, виконаний із свинцю марки С2, безпосередньо розміщено в робочому регенеруємому хромовмісному розчині в технологічній ванні, в катодну камеру заливають розчин католіту і через керуючий засіб катод і анод підключають до джерела електричного живлення, в ході обробки регенеруємого хромовмісного розчину іони тривалентного хрому, за рахунок установленого впритул до катіонообмінної мембрани, що утворює одну із стінок катодної камери зі сторони аноду, фільтруючого полотна, виконаного із тканини поліамідного призначення виборчим для проходження іонів тривалентного хрому до катодної камери, утримуються поблизу анода в робочому розчині ванни, забезпечуючи при цьому процес окиснення на аноді тривалентного хрому в шестивалентний хром, який потім повертають у виробництво, одночасно з процесом окиснення на аноді навколо катода, в катодній камері накопичується розчин домішкових металів Zn2+, Fe3+, Cd2+, які мігрують під дією електричного поля і здійснюють перехід в катодну камеру, де відновлюються до металів або утворюють розчин католіту малорозчинних сполук, які потім видаляють, досягаючи їх регенерації.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49792
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other18
Canada2
China2
Germany2
France1
United Kingdom1
Hungary1
Italy3
Netherlands1
Ukraine8
United States17
Downloads
Other3
China5
Germany3
Ukraine5
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Bolshanina_elektrolitychna_reheneratsiia.pdf326.27 kBAdobe PDF21Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.