Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49792
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Cпосіб електролітичної регенерації хромовмісних розчинів
Authors Bolshanina, Svitlana Borysivna  
Ablieieva, Iryna Yuriivna  
Kyrychenko, Olha Mykhailivna
Алтуніна, Л.Л.
Кліманов, О.Б.
Serdyuk, Vasil OleksIyovich  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9482-8620
http://orcid.org/0000-0002-2333-0024
http://orcid.org/0000-0002-3184-7664
Keywords електролітична регенерація
мембранний електроліз
електрохімічний модуль
катодна камера
анод
электролитическая регенерация
мембранный электролиз
электрохимический модуль
катодная камера
Type Patent
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49792
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 109623 U Україна, МПК C02F 1/46 (2006.01) C02F 1/461 (2006.01) C25D 21/16 (2006.01). Cпосіб електролітичної регенерації хромовмісних розчинів / С.Б. Большаніна, І.Ю. Аблєєва, О.М. Кириченко [та ін.] (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2016 02830; заявл. 21.03.2016; опубл. 25.08.2016, бюл. № 16.
Abstract Спосіб електролітичної регенерації хромовмісних розчинів, що містять іони шестивалентного та тривалентного хрому, а також іони домішкових металів Zn2+, Fe3+, Cd2+ шляхом мембранного електролізу, який відрізняється тим, що регенеруємий хромовмісний розчин піддають обробці при мембранному електролізі в технологічній ванні, в якій розміщено електрохімічний модуль з катіонообмінною мембраною, де, виконаний із титану марки ВТ 1-0 катод, установлено всередині модуля, утворюючи катодну камеру, а анод, виконаний із свинцю марки С2, безпосередньо розміщено в робочому регенеруємому хромовмісному розчині в технологічній ванні, в катодну камеру заливають розчин католіту і через керуючий засіб катод і анод підключають до джерела електричного живлення, в ході обробки регенеруємого хромовмісного розчину іони тривалентного хрому, за рахунок установленого впритул до катіонообмінної мембрани, що утворює одну із стінок катодної камери зі сторони аноду, фільтруючого полотна, виконаного із тканини поліамідного призначення виборчим для проходження іонів тривалентного хрому до катодної камери, утримуються поблизу анода в робочому розчині ванни, забезпечуючи при цьому процес окиснення на аноді тривалентного хрому в шестивалентний хром, який потім повертають у виробництво, одночасно з процесом окиснення на аноді навколо катода, в катодній камері накопичується розчин домішкових металів Zn2+, Fe3+, Cd2+, які мігрують під дією електричного поля і здійснюють перехід в катодну камеру, де відновлюються до металів або утворюють розчин католіту малорозчинних сполук, які потім видаляють, досягаючи їх регенерації.
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
2
China China
1956540201
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
1
Germany Germany
1048792698
Greece Greece
1
Hungary Hungary
1
Ireland Ireland
425204993
Italy Italy
3
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
12273
Sweden Sweden
91466
Ukraine Ukraine
878103885
United Kingdom United Kingdom
1753301796
United States United States
998749836
Unknown Country Unknown Country
1569913971
Vietnam Vietnam
182931

Downloads

China China
1956540207
Germany Germany
4
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
878103891
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
356293233
Unknown Country Unknown Country
9
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Bolshanina_elektrolitychna_reheneratsiia.pdf 326,27 kB Adobe PDF -1104029948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.