Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49907
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Імітаційна модель оцінки ефективності роботи банкомату в залежності від його розміщення
Other Titles Simulation model evaluation of efficiency of ATM, depending on its location
Authors Якименко, О.В.
Keywords імітаційна модель
имитационная модель
simulation model
характеристики роботи банкомату
характеристики работы банкомата
characteristics of ATM
система масового обслуговування
система массового обслуживания
mass service system
автоматизована система
автоматизированная система
automated system
Type Competitive_scientific_work
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49907
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Якименко, О.В. Імітаційна модель оцінки ефективності роботи банкомату в залежності від його розміщення [Текст] : конкурсна робота Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році за напрямком «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)» / О.В. Якименко; наук. кер. С.О. Хайлук. - Суми : УАБС НБУ, 2010. - 59 с.
Abstract Метою роботи є створення імітаційної моделі розміщення банкомату та оцінки ефективності його роботи на певній території. Для досягнення мети були поставлені та виконані наступні завдання: досліджено принципи діяльності банкоматів і сфери їх застосування; проведено порівняльний аналіз існуючих методів; обґрунтовано доцільність використання імітаційного моделювання; побудована імітаційна модель оцінки ефективності роботи банкомата у залежності від його розташування; розроблено прототип автоматизованої системи оцінки ефективності використання банкомату в залежності від його розміщення; проведено експериментування з моделлю та проаналізовано результати; оцінено ефективність впровадження і використання запропонованої моделі та програмного додатку.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
29
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1206
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
554
United Kingdom United Kingdom
4820
United States United States
603
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
30
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
553
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
603
Unknown Country Unknown Country
36

Files

File Size Format Downloads
Yakimenko_simulation_model.pdf 1,12 MB Adobe PDF 1226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.