Search


Clear search fields
Showing results 1 to 9 of 9
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Формулювання методики планування соціо-еколого-економічного розвитку міської території на основі стратегічного аналізу Tsyhanenko, Olena Vasylivna Article 9155130 9396820
2012 Формування екологічної політики держави в сучасних умовах Tsyhanenko, Olena Vasylivna Conference Papers 418370136 382155187
2011 Аналіз соціально-економічного стану Сумського регіону Tsyhanenko, Olena Vasylivna; Коробкіна, Ю. Conference Papers 47128815 30570006
2013 Механізми фінансування соціо-еколого-економічного розвитку міських територій Tsyhanenko, Olena Vasylivna Conference Papers 34281417 25614492
2012 Планування місцевих бюджетів як складова механізму забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій Tsyhanenko, Olena Vasylivna Conference Papers 4119670 3093451
2012 Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій Tsyhanenko, Olena Vasylivna Article 30382092 38342023
2013 Оцінка ефективності стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій Tsyhanenko, Olena Vasylivna Article 51245383 102491174
2011 Особливості переходу Сумщини на принципи сталого розвитку Tsyhanenko, Olena Vasylivna; Шамардіна, К. Conference Papers 1445542 2207758
2012 Прогнозування еколого-економічного розвитку міських територій Tsyhanenko, Olena Vasylivna; Luk`ianykhin, Vadym Oleksandrovych Conference Papers 3465324 3836957