Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50006
Title: Фільтр-подрібнювач розплавів азотних та комплексних добрив
Authors: Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych 
Kononenko, Mykola Petrovych
Касим, Р.Т.
Keywords: азотні добрива
азотные удобрения
nitrogen fertilizer
грануляційне обладнання
гранульоване добриво
гранулированное удобрение
granulated fertilizer
Issue Year: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 111989 U Україна, МПК (2006.01) B01D 29/00. Фільтр-подрібнювач розплавів азотних та комплексних добрив / В.І. Склабінський, М.П. Кононенко, Р.Т. Касим (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a201409741; заявл. 05.09.2014; опубл. 11.07.2016, бюл. № 13.
Abstract: 1. Об'єкт винаходу: фільтр - подрібнювач розплавів азотних та комплексних добрив. 2. Галузь застосування: хімічне машинобудування для використання в апаратах, які застосовуються для подрібнення частинок шламу, що знаходяться в розплаві мінеральних добрив та фільтрування розплаву перед грануляцією у виробництві гранульованих азотних добрив, таких як аміачна селітра, карбамід або складних добрив. 3. Суть винаходу: фільтр - подрібнювач розплавів азотних та комплексних добрив містить циліндричний корпус, внутрішній об'єм якого розподілений на камеру приймання розплаву, камеру подрібнення і фільтрації і камеру фільтрованого розплаву і складається із сполученим рознімним з'єднанням верхньої і нижньої частин, має штуцери вводу і виводу розплаву, які з'єднані із камерою приймання розплаву і камерою фільтрованого розплаву відповідно, установлений на вертикальному валу обертовий ротор з подрібнювальними елементами у вигляді радіальних лопатей, розміщених у камері подрібнення і фільтрації уздовж бічної стінки цієї камери і з зазором відносно неї, фільтрувальний елемент розміщений в камері подрібнення і фільтрації і з'єднаний зі штуцером виводу розплаву. Новим у конструкції фільтра є те, що він оснащений додатковим фільтрувальним елементом, який установлений в камері фільтрованого розплаву, яка розташована в нижній частині циліндричного корпуса фільтра, а камера приймання розплаву сумісно зі штуцером вводу розплаву, розташованим тангенціально, розміщена вгорі верхньої частини циліндричного корпуса і в нижній частині цієї камери розміщені отвори. Камера подрібнення і фільтрації розташована послідовно за камерою приймання розплаву і в нижній частині камери подрібнення і фільтрації тангенціально установлений штуцер для відводу шламу та промивки фільтрувального елементу. Окрім цього верхня частина диску обертового ротора обладнана лопатями S подібного профілю. 4.Технічний результат: підвищена надійність в роботі грануляційного обладнання при виготовленні гранульованих добрив з домішками 1 с.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50006
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other9
Canada2
China1
Germany3
France1
United Kingdom3
Italy3
Netherlands1
Ukraine1
United States3
Downloads
Other4
China1
Germany3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sklabinskyi.pdf273.75 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.