Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50081
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
Other Titles Crisis management in ensuring the financial stability of banks
Authors Коваленко, В.В.
Krukhmal, Olena Valentynivna  
Keywords банківська криза
bank crisis
антикризова стратегія
crisis management strategy
фінансова стійкість банку
financial firmness of bank
критерії оцінки фінансової стійкості
criteria of estimation of financial firmness
Type Book
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50081
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Коваленко, В.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, О.В. Крухмаль. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 198 с.
Abstract У монографічному дослідженні розкрито економічний зміст системної банківської кризи в умовах фінансової глобалізації. Охарактеризовано чинники, що спричиняють виникнення банківських криз. Обґрунтовано дію наслідків банківських криз у забезпеченні фінансової стабільності банківського сектора. Розглянуто інструменти державного антикризового управління в банківському секторі. У монографії проведено аналіз показників розвитку банківської системи України для розробки концепції антикризового управління, визначено методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банківського сектора як складової системи антикризового управління. Доведено необхідність розробки системи діагностики і моніторингу в антикризовому управлінні банківською системою. Розроблено механізм, що забезпечує процес моделювання фінансово-економічного стану комерційного банку при формуванні антикризової стратегії його діяльності. Видання призначене для аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитних установ, студентів економічних спеціальностей.
The questions of development of the system of crisis measures for providing of financial firmness of banks on the basis of design of the financial state are examined in work. Certain basic factors which cause the crisis phenomena in the banking system. Estimation of financial firmness of banks is conducted on the basis of dynamic description for development of crisis strategy.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
4
France France
1
Germany Germany
375
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
5
Ukraine Ukraine
9561
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
92

Downloads

China China
1
Czech Republic Czech Republic
5
France France
384
Germany Germany
378
Italy Italy
2
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
3
Romania Romania
1
Russia Russia
7
Ukraine Ukraine
9706
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
158

Files

File Size Format Downloads
Kovalenko_Antykryzove_upravlinnia.pdf 1,34 MB Adobe PDF 10650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.