Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50137
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти
Other Titles Administrative and legal regulation of economic activities of educational institutions
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords навчальні заклади
надання освітніх послуг
адміністративно-правове регулювання
освіта України
управління сферою освіти
органи управління навчального закладу
компетенція навчального закладу
зарубіжний досвід
educational institutions
providing educational services
administrative and legal regulation
education in Ukraine
management of education sector
management bodies of the educational institution
competence of the educational institution
foreign experience
Type Monograph
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50137
Publisher Кальміус
License
Citation Деревянко, Б.В. Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти [Текст] : монографія / Б.В. Деревянко ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут МВС України. - Донецьк : Кальміус, 2012. - 528 с.
Abstract У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти України. Особливу увагу при цьому було приділено правовому регулюванню надання послуг. У монографії показано, що послуги у сфері освіти поділяються на основні та додаткові освітні, та інші (не освітні) послуги у сфері освіти. В залежності від виду послуг різниться їх правове регулювання. У монографії розкрито правовий статус суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти, а також споживачів їх послуг. Визначено особливості правового регулювання надання послуг у сфері освіти інших країн; проведено порівняння із вітчизняним законодавством та юридичною практикою. На основі зарубіжного досвіду та власних висновків зроблено пропозиції до законодавства. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків органів державної влади та місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться проблематикою надання освітніх послуг та їх правового регулювання.
The book centers around the relationship arising from the provision of services in the field of education in Ukraine. Particular attention was paid to the legal regulation of Service. The book shows that education services are divided into primary and secondary education, and other (non-educational) services in the field of education. Depending on the type of services differs their the legal regulation. The book reveals the legal status of entities that provide education services and users of their services.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
Finland Finland
1
Germany Germany
2
Greece Greece
98728
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
315957
United Kingdom United Kingdom
19715
United States United States
533181
Unknown Country Unknown Country
41

Downloads

China China
1
EU EU
2
France France
315955
Germany Germany
967632
Poland Poland
1
Russia Russia
1075
Ukraine Ukraine
967633
United Kingdom United Kingdom
19716
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
57

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_administrative.pdf 5,95 MB Adobe PDF 2272073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.